Dikt og diktsamlinger i norsk oversettelse

Darwish, Mahmoud (Palestina)

 Hvorfor lot du hesten bli igjen alene, Solum 2002 [1995]

https://snl.no/Mahmoud_Darwish

http://www.minervanett.no/savnets-poesi-fra-eksilets-poet-2/