Nyttige lenker til tekster om arabisk språk

 

Arabisk i verden (Fremmedspråksenteret 2010) av Rania Maktabi

https://miside.uib.no/dotlrn/classes/det-historisk-filosofiske-fakultet/ara100/ara100-2015h/file-storage/download/138110292/ARABISK_I_VERDEN_WEB.pdf

 

Arabisk og arabisk (Språkrådet 2003) av prof. Gunvor Mejdell (UiO)

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2003/Spraaknytt_2003_3_4/Arabisk/

 

Språk i Syria Supert blogginnlegg av språkforsker Olaf Husby

https://sprakblog.wordpress.com/category/sprak-i-bruk/